Associació "in via"

In via treballa per la promoció integral de la persona socialment més necessitada, especialment la que es troba fora de l'àmbit familiar, en risc d'exclusió social (pobresa, immigració) i/o amb discapacitat psíquica, i/o enfermetat mental.

Adreça:

c/ Amistat, 15 baixos
08005 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 932155626
A/e:

Web:

Forma jurídica: Associació

Any constitució: 1953

Reconeixements: Entitat Declarada d'Utilitat Pública (27/2/1998).

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 10.766 secció 1a de Barcelona.

NIF: G64980501

Empresa auditora: Quevedo Audit

Pressupost anual: 1.679.095 €

Període seguiment: 2017-2019

Any adhesió Codi ètic: 2003