Centre d'Estudis Naturistes

El Centre d’Estudis Naturistes és una associació cultural i social dedicada a la promoció de la vida sana, especialment mitjançat l’estudi i divulgació de l’alimentació natural, la relaxació i la vida en un ambient no contaminant, amb especial atenció a la protecció de la Natura.

Adreça:

Mallorca, 257, 1.1.
08008 Barcelona

Persona de contacte: Oriol Avila