Vols - Voluntariat Solidari (VOLS)

VOLS és una associació per a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud.

Adreça:

Plaça Artós, 4
08017 Barcelona

Persona de contacte: Begoña Simal

Contacte:

Telèfon: 932038808
A/e:

Web:
Facebook:

Forma jurídica: Associació

Àmbit principal d’actuació: Cooperació

Altres àmbits d’actuació: educació

Any constitució: 1992

Reconeixements: Entitat Declarada d'Utilitat Pública per Ordre Ministerial de 07/02/12

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 13.907 secció 1a de Barcelona

NIF: G-60247756

Empresa auditora: AUDITIA INTERNACIONAL SLP

Pressupost anual: 369.403 €

Període seguiment: 2017-2019

Any adhesió Codi ètic: 2004

Altres codis ètics Sectorials: LaFede.cat