Matres Mundi

És una ONGD que té per finalitat la millora de la situació de la salut materno-infantil en les zones més pobres del planeta.

Adreça:

c/ Londres, 6, porta 8
08029 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 934190015
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo 1, sección 1, núm. 584.419, de la Secretaría General Tècnica del Ministerio del Interior. Auditada per Agustí Alier i Jané - Auditor