Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans

La FCONG pels Drets Humans aplega diferents associacions que des de diverses perspectives treballen per a la defensa i promoció dels drets humans.

Adreça:

c/ de les Tàpies, 1-3
08001 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 934420506
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 230 secció 2a de Barcelona