Moviment Cristià de Mestres i Professors

El MCMP és un moviment de la diòcesi de Barcelona que té com a finalitat donar suport pedagògic, humà i espiritual als educadors/es per tal que el missatge evangèlic arribi al món escolar.

Adreça:

c/ Rivadeneyra, 6, 4t
08002 Barcelona

Persona de contacte: Montserrat Sardà

Contacte:

Telèfon: 934125567
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Ministerio del Interior (Dirección general de Asuntos Religiosos) amb el núm. 3771-SE/C.