Uncategorised

La pàgina que sol·licites no existeix!

Has demanat la pàgina {%sh404SEF_404_URL%}, però no es troba als nostre servidor. Potser no podeu visitar aquesta pàgina perquè:

  • l'enllaç està obsolet o ja no existeix
  • l'adreça està mal escrita
  • no teniu accès a aquesta pàgina
  • S'ha produït un error mentre es processava la vostra sol·licitud.

{sh404sefSimilarUrlsCommentStart}Si us plau proveu una de les pàgines següents:{sh404sefSimilarUrlsCommentEnd}

{sh404sefSimilarUrls}

 

  • El 8 de juny de 2001, en el marc del 1r Congrés de les Associacions de Barcelona, s’aprovà el Codi ètic de les Associacions de Barcelona. Aquest sorgeix del debat i de la participació de més de 800 organitzacions de la ciutat de Barcelona, posteriorment, el 30 d'abril de 2011, se n'ha fet una revisió i actualització en el marc del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona.

D'ençà la seva aprovació, la Comissió de seguiment, està formada per set persones independents i coneixedores de l’àmbit associatiu, vetlla per l’aplicació i bon funcionament d’aquest codi.

  • Actualment es gestionat des de l’Oficina del Codi ètic de les associacions, un servei que impulsa el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), en representació de les associacions de la ciutat.

 

Retrat de les entitats adherides a 31 de desembre de 2018             

        Associacions:  128 (39 declarades d'utilitat pública) 
Federacions:    29 (4 declarades d'utilitat pública)                                                
Fundacions:     19
- Inscrites en el registre d'ONGD: 26 (22 associacions i 4 fundacions)
 
Persones associades:      288.428
Persones assalariades:      10.139
- Persones voluntàries:       13.726
Persones en Juntes directives:  1.364 (mitjana membres entitat: 9,4)
 
- Pressupost global: 149,2 milions d’euros 
- Ús de finances ètiques:  17 (10 associacions i 7 federacions)
 
- Antiguitat mitjana de les entitats:  32 anys 
(El 33% són creades els anys 90)
 

Els cinc àmbits més representats:

- Salut i discapacitats:  43
- Acció cultural: 25
- Acció social: 20
- Veïnal: 18
- Cooperació, Pau i Drets humans: 15
  
La dimensió de les entitats per pressupost :
 
- Micro (fins a 10.000 €):  23
- Petita (de 10.000 a 100.000 €):   48
- Mitjana (de 100.000 a 300.000 €):   38
- Gran (més de 300.000 €):  21
- Molt gran (més de 1.000.000 €):  19
- No hi ha dades econòmiques: 28