Uncategorised

logo_congrespermanentTot just fa un any s’iniciava el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. En l’acte de cloenda es va posar en coneixement la creació del #congrespermanent, una eina que té com a objectiu el seguiment i l’avaluació de les polítiques de participació i foment de l'associacionisme de Barcelona. Aquesta aplicació ha de permetre vincular les propostes elaborades per les associacions en el 2n Congrés, amb els diferents documents de referència actuals i futurs, en la definició de polítiques de suport a l'associacionisme.

Llegeix més...

El dia 15 de juny de 2015 es va constituir l'actual Comissió de seguiment. S'estableixen quatre reunions anuals (març, juny, setembre i novembre) per deliberar els diferents temes que afectin al funcionament del Codi ètic de les Associacions.

Els membres de la Comissió són nomenats per un període de quatre anys i es renovaran per meitats cada dos anys. Tots aquests càrrecs podran ser reelegits un màxim de dues vegades seguides.

Comissió de seguiment
 • Enric Prats - ONG de desenvolupament - Presidència (darrer mandat)
 • Ignasi Faura - jurista associatiu - Secretaria (darrer mandat)
 • Isabel Vidal - universitat, economia social i tercer sector (darrer mandat)
 • Roser Veciana - veïnal, feminisme i ecologia
 • Sergi Corral - acció social
 • Ferran Cebrián - moviment ateneístic
 • Joan Manuel V. Parisi - Consell d'Associacions de Barcelona

Secretaria tècnica:

 • Ramon Torra (tècnic)

Assessors:

 • Pep Miró (Presidència 2001-2009)
 • Luis Miguel Luna (Presidència 2010-2012)
 • Fatima Ahmed
 • Pep Martí
 • Josep M. Blanes