GeneralitatEl passat 21 de febrer es va constituir un nou Consell format per representants de les 32 federacions de l’associacionisme cultural i pretén que sigui el principal òrgan consultiu del Departament de Cultura en aquesta materia. La seva creació va ser aprovada pel Govern, el passat novembre per tal de donar veu als diferents sectors de la cultura popular i l’associacionisme. Aquest consell pren el relleu de l’antic Consell de la Cultura Popular i Tradicional, que, a banda dels representants del Departament de Cultura, estava format per 14 experts.

Aquest està presidit per Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, elaborarà estudis, informes i dictàmens sobre els seus àmbits, dins la seva tasca de prestar assessorament tècnic al Departament pel que fa al foment i la protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

També podrà donar suport i col·laborar amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) en l'elaboració dels informes, estudis i dictàmens que hagi d'emetre aquest organisme i que afectin l'àmbit de la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural i, especialment, en l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Catalunya.

A més de constituir oficialment el consell es van presentar les següents linies de treball:

- organització jornades de formació per a les juntes directives de les federacions

- col·laboració per completar el llistat d'equipaments culturals associatius (pinterest)

- organització d'activitats de portes obertes per part de les diferents entitats en el marc del Dia de l'Associacionisme Cultural del 4 al 7 de juny

Dossier sobre el Consell d'Associacionisme Cultural.