logo_congrespermanentTot just fa un any s’iniciava el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. En l’acte de cloenda es va posar en coneixement la creació del #congrespermanent, una eina que té com a objectiu el seguiment i l’avaluació de les polítiques de participació i foment de l'associacionisme de Barcelona. Aquesta aplicació ha de permetre vincular les propostes elaborades per les associacions en el 2n Congrés, amb els diferents documents de referència actuals i futurs, en la definició de polítiques de suport a l'associacionisme.

L’ús d’aquesta eina per part de les entitats, pot ajudar a l'enfortiment del sector. Per aquest motiu es demana que es faci arribar qualsevol informació o iniciativa que ajudi a ampliar i fer el seguiment dels continguts del #congrespermanet i convertir-la en una eina viva i en constant actualització.