El passat 12 de juliol el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) va aprovar per la tramitació de l’avantprojecte de Llei de foment de l’associacionisme, que serviria per enfortir les organitzacions sense ànim de lucre des de l’impuls de polítiques públiques.

L’avantprojecte de llei sorgeix d’un mandat de la Llei del Voluntariat de 2015 i preveu l’impuls de polítiques governamentals per promoure i beneficiar–prioritàriament- les associacions, que per la seva naturalesa i les circumstàncies històriques, ha estat la forma d'organització més vulnerable.

La norma també té com a objectiu regular la coordinació de les administracions catalanes en el disseny i implementació de les seves accions de foment. També incorpora mecanismes de simplificació administrativa i fixa les bases de futures iniciatives legislatives en l’àmbit de la fiscalitat i el mecenatge de les entitats quant Catalunya disposi de les competències per aprovar-les.

L’acord es el resultat d'un any i mig de treball que es va iniciar amb les sessions territorials del III Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat, coordinat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquest llarg procés ha permès que les diferents sensibilitats i visions del món associatiu convergissin per construir, des del consens, les bases d’un futur instrument normatiu que ha de potenciar de manera decidida l’associacionisme al nostre país.

Un cop el Consell Executiu ho aprovi, s'iniciarà un període de tramitació legislativa que pot durar uns 20 mesos per a la seva aprovació definitiva.

Podeu consultar l’avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme