EdificiTJTorre Jussana – Centre de serveis a les associacions de Barcelona obre un nou programa de suport a les associacions. Es tracta de la gestió de conflictes associatius. Un procés personalitzat i atès per tècnics especialitzats que busca la resolució d'aquests des de la imparcialitat.

Com a individus amb necessitats, preferències, punts de vista i valors diferents és inevitable que entrem en conflicte, el que és important és com el resolem quan apareix, ja que si no acaben generen disfuncions que poden produir angoixes i tensions entre les persones d'una associació i, per tant, esdevenen un element negatiu per al conjunt de l’entitat.

Aquest servei pretén contribuir en els casos de conflicte, al restabliment de la comunicació, el diàleg i el respecte entre les diferents parts i ajudar-les a construir consensos i acords per evitar altres processos més costosos econòmicament i emocionalment.

Més informació sobre aquest assessorament i com sol·licitar-lo.