CodijpgA data 3 de maig la Comissió del Codi ètic ha aprovat la incorporació de cinc noves associacions.

Dret a Morir Dignament
Centro Asturiano de Barcelona
Assoc. de Cardiopaties Congènites
Lliga Reumatològica Catalana
Unió d’Entitats la Marina

 Les incorporacions es fan a partir dels acords del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. Dins les diferent mesures de seguiment, durant el període 2016-2018, s'ha de continuar presentant la memòria a banda de les modificacions que pugui haver-hi per part de l'entitat associada (renovació càrrecs, atorgament reconeixements, canvi d'estatuts, ...).