Actualitat

Informe 2013 GCSVA l'espera de conèixer i poder debatre la futura Llei catalana de voluntariat el centre col·laborador de Nacions Unides The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies que, entre altres projectes, col·labora amb The UN Nonprofit Handbook Project, ha presentat una iniciativa que cerca la recollida de diferents indicadors sobre el funcionament de les ONL en les estadístiques oficials.

Aquesta experiència neix amb vocació de fer més visible al sector del voluntariat, reconeixent-ho com a moviment social internacional, incrementant la seva credibilitat i augmentar les relacions de col·laboració entre institucions públiques, empreses privades i organitzacions de la societat civil. Per la seva banda, també ofereix informació d'interès per a l'estudi del voluntariat a escala global, incloent l'impacte sobre l'economia i les polítiques de benestar comunitari que realitza l'activitat solidària.

Llegeix més...

GeneralitatLa Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia posa a disposició de la ciutadania, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), l’accés electrònic a la sol·licitud i l’execució de vint-i-un tràmits relatius a les gestions administratives més habituals de les associacions, federacions, fundacions ...

La tramitació de les sol·licituds des de l’Oficina Virtual de Tràmits comporta una millora i una simplificació dels procediments i permet la tramitació íntegra de les sol·licituds en línia, així com la incorporació dels documents necessaris per resoldre-les.

Llegeix més...

CodijpgEn la reunió de la Comissió de seguiment del dia 13 de març es va aprovar la incorporació d'una nova entitat al Codi ètic de les associacions de Barcelona.

La nova incorporació és:

Llegeix més...