imatge_fitxesAra és temps de convocar les Assemblees generals a la majoria de les entitats, per aquest motiu volem fer-vos arribar algunes idees per millorar una de les eines importants que s’utilitzen en aquest espais i que hauríem de vetllar per la seva qualitat informativa. Parlem de la memòria d’activitats.

Aquesta ens serveix per recollir, de forma ordenada, la feina feta durant l’any per part de l’òrgan de govern escollit per l’Assemblea i presentar-la als seus associats, però també podem convertir-la en un nou instrument que ens pot servir com a document de presentació de l’entitat cap en fora (administracions, empreses, nous associats, …) a més de convertir-se en un excel·lent document que de mica en mica anirà recollint l’evolució de la nostra entitat al llargs dels anys.

Per aquest motiu creiem que la memòria ha de ser pensada i adaptada a les nostres necessitats, a més de tenir coherència a l’hora d’editar-la, amb l’entitat i les persones que representem.

La seva realització suposa una eina de transparència par part de l’entitat ja que exposem i avaluem les nostres accions i resultats obtinguts, qui som, que fem, la nostra missió... tot donant una imatge de serietat i confiança.

Podeu descarregar-vos la petita pauta on s'indiquen els punts bàsics que hauria de contemplar una memòria d’activitats.

Fitxa_1._La_memòria.pdf