Imprimeix

GeneralitatLa creació del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic s’emmarca en el desplegament reglamentari de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014), aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre de 2014.

Més informació