GeneralitatLa creació del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic s’emmarca en el desplegament reglamentari de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014), aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre de 2014.

  • S’hi hauran d’inscriure les persones i organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos de terceres persones o d’organitzacions.
  • El Registre de grups d’interès esdevé, doncs, un mecanisme més de participació ciutadana amb major grau de transparència i entra en vigor des del passat 1 d’octubre de 2015.

Més informació