CodijpgEl passat 9 de juliol la Comissió del Codi ètic va aprovar dues noves adhesions al Codi ètic.

- AVV Font de la Guatlla-Magòria
- Centre Obert Heura Gràcia

Recordar que aquest final d'any 2014 serà important perquè és concretaran, per part de les entitats adherides, diferents propostes per l'impuls i el reconeixement del Codi ètic. Entre elles destacar l'aprovació de nous criteris de visualització, seguiment i la presentació de l'eina d'autodiagnosi intern.

Les incorporacions es fan a partir dels acords del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. Durant el període 2013-2015, s'ha de presentar la memòria com a mínim una vegada, exceptuant les modificacions que pugui haver-hi per part de l'entitat associada (renovació càrrecs, atorgament reconeixements, canvi d'estatuts, ...).