Actualitat

Guia contractació 1

Amb l’objectiu d’impulsar la contractació pública socialment responsable, l’Ajuntament de Barcelona ha publicat la Guia de Contractació Pública Social en la qual es concreten diverses mesures que qualsevol organització que es presenti a licitacions municipals haurà de complir, amb les adequacions corresponents en funció del règim jurídic de contractació i de l’àmbit competencial corresponent. 

Llegeix més...

GeneralitatEls resultats finals del 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (3CCAV) continuen fent passes. Una de les demandes que el sector ha fet històricament ha estat la necessitat de disposar d'un registre únic i coordinat entre les diferents Administracions Publiques.  Fins el moment, segons la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l'associacionisme, el Registre de l'Associacionisme i el Voluntariat existent té limitades les funcions, ja que es tracta d'una finestra única registral vinculada només als processos de subvencions, però no a la resta de comunicacions, incidències i altre tipus de tràmits.

Llegeix més...

GeneralitatLa creació del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic s’emmarca en el desplegament reglamentari de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014), aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre de 2014.

Llegeix més...