GeneralitatEl Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), una línia per a la contractació en pràctiques de joves dins el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Aquesta convocatòria en els seves bases inclou a les associacions i fundacions. Demanda recollida en les conclusions finals del 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (3CCAV).
 
Aquests ajuts haurien de permetra la contractació i posterior continuïtat dels joves en el món laboral. La modalitat inicial és de contracte en pràctiques durant un període de 6 mesos a jornada completa, per tal d’adquirir aptituds i desenvolupament professional. Durant aquest primer període els joves estaran sota la supervisió d'una tutoria que farà un seguiment de la seva progressió i desenvolupament en el lloc de treball.
 

Calendari i tràmits

El termini màxim per iniciar les actuacions d'aquesta convocatòria és el 15 de novembre de 2016, aquest inclòs, i la data màxima de finalització és el 15 de maig del 2017.

Cada entitat beneficiària, com a mínim han de tenir 1 persona contractada, només podrà realitzar un màxim de 10 contractes, i tampoc podrà superar el 50% de la seva plantilla, prenent com a referència la mitjana dels darrers 12 mesos. Per cada contracte, doncs, s'atorgarà un import de 11.000 €.

Seran les mateixes entitats les encarregades de cercar i seleccionar les persones joves a contractar garantint que compleixen els requisits de la convocatòria.

El termini per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció és del 5 d’agost al 15 de setembre (ambdós inclosos), i caldrà indicar el nombre de contractes laborals en pràctiques que es vol subscriure.

La sol·licitud està disponible al portal “Tràmits” de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a la web del SOC.